Bez kategorii

E-podpis VIP – dotyczy Klientów z zagranicy – zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

Oferujemy Wam usługę wykonania podpisu elektronicznego poza granicami kraju – tzw. Pakiet E-podpis VIP .

Oferta skierowana jest przede wszystkim do:

Prezesów,
Członków Zarządu,
głównie obcokrajowców (ale nie tylko)

przebywających poza Polską i niemogących przyjechać do kraju.

Oprogramowanie do e-podpisu – PEM HEART – dostępne jest w wersji polskiej i angielskiej 

Dokumenty dla Subskrybenta dostępne są w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Wartość usługi zależy od ilości podpisów, kraju docelowego oraz długości pobytu Inspektora poza Polską,

Cena Pakietu E-podpis VIP jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

Kontakt

606 217 917
roman.gerek@buknet.pl
janh@buknet.pl

Nasze oprogramowanie 1C Enterprise w zakresie JPK -jednolitego pliku kontrolnego- jest już gotowe i spełnia wymogi obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Nasze oprogramowanie 1C Enterprise w zakresie JPK -jednolitego pliku kontrolnego- jest już gotowe i spełnia wymogi obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu firmy zobowiązane do raportowania danych w formacie JPK – m.in. dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. System 1C Enterprise Firma Handlowa spełnia wymogi obowiązujące do 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa. Z pomocą oprogramowania 1C Enterprise Firma Handlowa można generować plik JPK za dowolnie wskazany okres.

Zachęcamy również małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, którzy do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie.

Od stycznia 2018 r. każdy mikro przedsiębiorca tzw. „VAT-owiec” musi przesyłać rejestr VAT w postaci pliku JPK

Od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Warto już dziś zacząć się do tego przygotowywać.

 

Promocja! Darmowa sesja pomocy zdalnej!

Dla nowych klientów, którzy po 25 stycznia 2013 podpiszą stałą umowę na usługę pomoc zdalna BUKNET, pierwsza sesja zdalnych konsultacji jest za darmo!

ArchiveIT