e-podpis dla medycyny – promocyjne ceny !

Od 1 kwietnia 2013 r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej lekarz będzie musiał składać w postaci elektronicznej zgodnie z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
Brak e-podpisu lub profilu zaufanego ePUAP oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL. Bez tego lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna nie będzie w stanie zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru.

W związku z tym od 11 marca 2013 mamy specjalne, promocyjne ceny na e-podpis dla medycyny!

e-podpis – zestawy Cencert kwalifikowanego podpisu elektronicznego RSA 2048 bitów ważny 2 lata:

Standard od 249 zł netto

czytnik kart PC Twin USB
karta procesorowa
oprogramowanie PEN-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji bezpiecznego e-Podpisu
oprogramowanie ENCARD 3.0 (PKCS#11, CSP) do obsługi karty/tokena.
certyfikat kwalifikowany (ważny 2 lata)

Token od 259 zł netto

czytnik karty USB Shell Token
karta procesorowa (sim)
oprogramowanie PEN-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji bezpiecznego e-Podpisu
oprogramowanie ENCARD 3.0 (PKCS#11, CSP) do obsługi karty/tokena.
certyfikat kwalifikowany (ważny 2 lata)

Mini od 209 zł netto

bez czytnika
karta procesorowa
oprogramowanie PEN-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji bezpiecznego e-Podpisu
oprogramowanie ENCARD 3.0 (PKCS#11, CSP) do obsługi karty/tokena.
certyfikat kwalifikowany (ważny 2 lata)

Odnowienie od 125 zł netto

Uwaga! Dotyczy podpisow wydanych przez wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji.
odnowienie certyfikatu

bez czytnika
karta procesorowa
oprogramowanie PEN-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji bezpiecznego e-Podpisu
certyfikat kwalifikowany (ważny 2 lata)

UWAGA:
Do powyższych cen należy doliczyć koszt podstawowego pakietu usług związanych z instalacją e-Podpisu i szkoleniem w wysokości od 119 zł netto. W ramach postawowego pakietu usług zawarte są również koszty dojazdu w obrębie Warszawy i koszty opieki posprzedażnej.