Nasze oprogramowanie 1C Enterprise w zakresie JPK -jednolitego pliku kontrolnego- jest już gotowe i spełnia wymogi obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu firmy zobowiązane do raportowania danych w formacie JPK – m.in. dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. System 1C Enterprise Firma Handlowa spełnia wymogi obowiązujące do 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa. Z pomocą oprogramowania 1C Enterprise Firma Handlowa można generować plik JPK za dowolnie wskazany okres.

Zachęcamy również małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, którzy do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie.

Od stycznia 2018 r. każdy mikro przedsiębiorca tzw. „VAT-owiec” musi przesyłać rejestr VAT w postaci pliku JPK

Od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Warto już dziś zacząć się do tego przygotowywać.