Outsourcing IOD w Ochronie Danych Osobowych. Wdrożenie oraz pomoc przy wypełnieniu wymagań RODO (konsultacje, dokumentacja i szkolenia)

Outsourcing IOD w Ochronie Danych Osobowych

PRZYGOTOWUJEMY KLIENTA DO SPEŁNIENIA WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA  (RODO) POPRZEZ KONSULTACJE I SZKOLENIA

W PROSTY I JASNY SPOSÓB POSZERZAMY ŚWIADOMOŚĆ Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NASI KLIENCI TO FIRMY I INSTYTUCJE Z SEKTORÓW:

PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH

INSTYTUCJI NAUKI I KULTURY

I NIE TYLKO

Główna usługa przeznaczona dla firm przetwarzających dane osobowe umożliwiająca
właściwe spełnienie wymogów nałożonych przez:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz
krajową
Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
a także
Ustawę tzw „sektorową” uszczegóławiającą RODO z dnia 21 marca 2019 roku

bez konieczności zwiększania etatowego zatrudnienia.

 W ramach standardowej usługi realizujemy następujące zadania:

 1. Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentu „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”.
 2. Pomoc w opracowaniu lub opracowanie Rejestru czynności i Rejestru kategorii czynności  przetwarzania danych osobowych
 3. Pomoc w opracowaniu lub opracowanie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych.
 4. Pomoc w prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Przygotowanie wskazówek dotyczących incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych i procedury zgłaszania ich do
  Urzędu Ochrony Danych osobowych (UODO).
 6. Pomoc w prowadzeniu rejestru incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 7. Udzielanie pomocy w procesie zgłaszania naruszeń ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych osobowych (UODO).
 8. Przygotowanie wzoru umów powierzenia danych osobowych.
 9. Okresowe wewnętrzne sprawdzenia stanu ochrony danych osobowych
 10. Bieżące szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 11. Inna wymagana dokumentacja w związku z wymogami RODO
 12. Odrębne Konsultacje dotyczące RODO

Oferujemy współpracę stała i jednorazową oraz w tzw .Pakiecie usług”

Więcej szczegółów dotyczących Outsourcingu IOD otrzymają Państwo kontaktując się telefonicznie lub e-mail.

kom: 606 217 917;  22 661 71 40
mail to:
info@buknet.pl,
rodo@buknet.pl,
roman,gerek@buknet.pl

Po spotkaniu informacyjnym przedstawiamy Państwu ofertę cenowo terminową.