Outsourcing ABI w Ochronie Danych Osobowych. PRZYGOTOWANIE DO RODO (konsultacje i szkolenia)

Outsourcing ABI w Ochronie Danych Osobowych

PRZYGOTOWUJEMY KLIENTA DO RODO POPRZEZ KONSULTACJE I SZKOLENIA

W PROSTY I JASNY SPOSÓB POSZERZAMY ŚWIADOMOŚĆ Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NASI KLIENCI TO FIRMY I INSTYTUCJE Z SEKTORA NAUKI I KULTURY I NIE TYLKO

Główna usługa przeznaczona dla firm przetwarzających dane osobowe umożliwiająca łatwe spełnienie wymogów nałożonych przez
Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

bez konieczności zwiększania etatowego zatrudnienia.

 W ramach standardowej usługi realizujemy następujące zadania:

 1. Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentu „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”.
 2. Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentu „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”.
 3. Przygotowanie wniosku rejestrację zbioru danych osobowych w GIODO
  ( nie jest wymagane przy podpisaniu umowy na stały outsourcing ABI w odo.) (wymóg do 24 maja 2018).
 4. Przygotowanie regulaminu ochrony danych osobowych.
 5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja wykazu zbiorów ochrony danych osobowych.
 6. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 7. Prowadzenie ewidencji incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Przygotowanie wzoru umów powierzenia danych osobowych i utrzymywanie aktualnego rejestru tych umów.
 9. Stworzenie i bieżąca aktualizacja procedur bezpieczeństwa systemu informatycznego.
 10. Okresowe wewnętrzne kontrole stanu ochrony danych osobowych
 11. Bieżące szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 12. Inna wymagana dokumentacja w związku z przystosowaniem się do RODO

 

Więcej szczegółów dotyczących Outsourcingu ABI otrzymają Państwo kontaktując się telefonicznie lub e-mail.

kom: 606 217 917;  22 661 71 40

mail to: info@buknet.pl, roman,gerek@buknet.pl

Po spotkaniu informacyjnym przedstawiamy Państwu ofertę cenowo terminową.