RentIT! – system zarządzania najmem długoterminowym

RentIT! – system zarządzania najmem długoterminowym jest przeznaczony dla podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi takimi jak biurowce, zespoły apartamentów, magazyny i centra handlowe.

RentIT! – system zarządzania najmem został zaprojektowany dla ułatwienia zarządzania umowami najmu długoterminowego powierzchni budynku.

RentIT! – system zarządzania najmem wspomaga zarządcę nieruchomości w realizacji następujących zadań:

 • Utrzymywanie aktualnej dokumentacji obiektu,
 • Prowadzenie elektronicznego archiwum dokumentów przypisanych do nieruchomości i jej elementów składowych (plany architektoniczne, atesty, protokoły odbioru, protokoły przeglądów technicznych),
 • Analityczny podział obiektu na niezależne części, odzwierciedlający jego układ architektoniczny (budynki, budowle, kondygnacje, skrzydła),
 • Definiowanie dowolnej liczby prostych i złożonych przedmiotów najmu podzielonych na kategorie i grupy kategorii,
 • Naliczanie czynszu według indywidualnie określonych dla każdego przedmiotu jednostek miary,
 • Elastyczny system rozliczania kosztów ogólnych obiektu z możliwością różnicowania metod naliczania opłat dla indywidualnych przedmiotów najmu,
 • Rejestracja i emisja standardowych umów najmu,
 • Rejestracja kaucji i zabezpieczeń,
 • Automatyczna emisja faktur dla najemców zgodnie z indywidualnym harmonogramem określonym w umowie,
 • Rejestracja i analiza przychodów z najmu,
 • Prowadzenie elektronicznego archiwum korespondencji z najemcami i dostawcami,
 • Szczegółowa rejestracja i rozliczanie kosztów utrzymania i obsługi budynku oraz przypisanie tych kosztów do:
  • podpisanych umów,
  • poszczególnych najemców,
  • poszczególnych przedmiotów najmu,
  • części składowych wynajmowanego obiektu.
 • Dostarczanie aktualnych informacji o rentowności najmu dla wymienionych wyżej kategorii obiektów,
 • Bieżące informowanie o stopniu wykorzystania posiadanych zasobów w poszczególnych częściach obiektu,
 • Graficzna prezentacja aktualnych, zakończonych i planowanych do podpisania umów najmu.

RentIT! system zarządzania najmem może współpracować z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym lub wykorzystywać zintegrowany moduł księgowy.

RentIT! system zarządzania najmem zrealizowano w trójwarstwowej architekturze na platformie 1C:Enterprise. Elementami systemu są:

 • serwer baz danych (MS-SQL, IBM-DB2, Oracle lub PostgresSQL),
 • serwer aplikacji 1C:Enterprise v.8.2,
 • oprogramowanie klienckie 1C:Enterprise.

Serwer może być zainstalowany na platformie Linux lub Windows, natomiast oprogramowanie klienckie działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows (Win XP lub późniejszy).

Obsługa systemu RentIT! odbywa się za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu aplikacji sterowanej 1C:Enterprise.

Więcej informacji o systemie na stronie: www.offices.waw.pl

 

RentIT! - system zarządzania najmem Pulpit glowny

RentIT! – system zarządzania najmem: Pulpit główny

RentIT! - system zarządzania najmem Złożony przedmiot najmu

RentIT! – system zarządzania najmem: Złożony przedmiot najmu

RentIT! - system zarządzania najmem Kategorie przedmiotu najmu

RentIT! – system zarządzania najmem: Kategorie przedmiotu najmu