RentIT!-Events – system zarządzania najmem krótkoterminowym

RentIT! – Events – system zarządzania najmem krótkoterminowym została zaprojektowany z myślą o podmiotach administrujących nieruchomościami komercyjnymi przeznaczonymi dla organizacji różnego rodzaju imprez takich jak konferencje, wystawy, pokazy mody, premiery produktów, koncerty. System RentIT! – Events pomaga w planowaniu wykorzystania zasobów obiektów takich jak zespoły sal konferencyjnych i centra rozrywki. System RentIT! – Events może wykorzystywać własny moduł księgowości lub współpracować z dowolnym zewnętrznym systemem księgowym.

RentIT! – Events – system zarządzania najmem krótkoterminowym został zaprojektowany dla ułatwienia procesu rezerwacji posiadanych zasobów i zarządzania krótkoterminowymi umowami najmu .

RentIT! – Events – system zarządzania najmem krótkoterminowym wspomaga zarządcę nieruchomości w realizacji następujących zadań:

 • Prowadzenie aktualnego grafiku rezerwacji – graficzna prezentacja aktualnych, zakończonych i planowanych do podpisania umów najmu.
 • Wspomaganie kontaktów z klientami.
 • Rejestrację i emisję dokumentów opisujących warunki najmu takich jak :
  • zamówienie najmu powierzchni zawierające również określenie usług dodatkowych takich jak np. catering, ochrona czy niestandardowe elementy wyposażenia ,
  • dodatkowe dokumenty określające warunki realizacji usługi,
  • zewnętrzne dokumenty powiązane z zamówieniem,
  • umowa określająca płatność za usługi wyrażoną w dowolnej walucie.
 • Śledzenie aktywności kontrahentów – w szczególności prowadzenie statystyk anulowanych rezerwacji.
 • Fakturowanie zrealizowanych usług najmu i związanych z nimi usług dodatkowych.Oraz ponadto:
 • Utrzymywanie aktualnej dokumentacji obiektu,
 • Prowadzenie elektronicznego archiwum dokumentów przypisanych do nieruchomości i jej elementów składowych (plany architektoniczne, atesty, protokoły odbioru, protokoły przeglądów technicznych),
 • Analityczny podział obiektu na niezależne części, odzwierciedlający jego układ architektoniczny (budynki, budowle, kondygnacje, skrzydła),
 • Definiowanie dowolnej liczby prostych i złożonych przedmiotów najmu podzielonych na kategorie i grupy kategorii,
 • Naliczanie opłat według indywidualnie określonych dla każdego przedmiotu jednostek miary,
 • Rejestracja i emisja standardowych umów najmu,
 • Rejestracja kaucji i zabezpieczeń,
 • Automatyczna emisja faktur z uwzględnieniem aktualnej tabeli kursów walut.
 • Rejestracja i analiza przychodów z najmu,
 • Prowadzenie elektronicznego archiwum korespondencji z najemcami i dostawcami,
 • Szczegółowa rejestracja i rozliczanie kosztów utrzymania i obsługi budynku oraz przypisanie tych kosztów do:
  • podpisanych umów,
  • poszczególnych najemców,
  • poszczególnych przedmiotów najmu,
  • części składowych wynajmowanego obiektu.
 • Bieżące informowanie o stopniu wykorzystania posiadanych zasobów w poszczególnych częściach obiektu,.

RentIT! – Events system zarządzania najmem krótkoterminowym może współpracować z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym lub wykorzystywać zintegrowany moduł księgowy.

RentIT! – Events system zarządzania najmem krótkoterminowym zrealizowano w trójwarstwowej architekturze na platformie 1C:Enterprise. Elementami systemu są:

 • serwer baz danych (MS-SQL, IBM-DB2, Oracle lub PostgresSQL),
 • serwer aplikacji 1C:Enterprise v.8.2,
 • oprogramowanie klienckie 1C:Enterprise.

Serwer może być zainstalowany na platformie Linux lub Windows, natomiast oprogramowanie klienckie działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows (Win XP lub późniejszy).

Obsługa systemu RentIT! – Events odbywa się za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu aplikacji sterowanej 1C:Enterprise.

Więcej informacji o systemie na stronie: www.offices.waw.pl

RentIT! – Events system zarządzania najmem krótkoterminowym – graficzna prezentacja rezerwacji

RentIT! – Events system zarządzania najmem krótkoterminowym – graficzna prezentacja rezerwacji