Outsourcing i obsługa IT dla firm

Od ponad 25 lat zajmujemy się utrzymaniem w ruchu systemów komputerowych oraz rozbudowanych sieci komputerowych jak również usługami serwisowymi naszych klientów – małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

Mamy doświadczenie w administrowaniu aplikacjami biurowymi i finansowymi na różnych platformach systemowych – WINDOWS, NETWARE, LINUX, UNIX, MAC OS

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem współpracy z klientem jest przeprowadzenia audytu, który pozwoli na zidentyfikowanie bieżących i przyszłych potrzeb oraz ewentualnych zagrożeń. Wynik audytu stanowi podstawę sformułowania polityki bezpieczeństwa firmy. Dlatego w pierwszym etapie realizacji umowy serwisowej – dokładnie mówiąc przed jej podpisaniem BUKNET zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu systemów informatycznych.

Zapewniamy* :

  • zdalną pomoc (helpdesk)

  • nadzór nad jakością zabezpieczeń

  • administrowanie siecią, autoryzacja dostępu

  • administrowanie aplikacjami

  • serwis sprzętu i oprogramowania

  • okresowe aktualizacje

  • monitorowanie bezpieczeństwa, wizyty kontrolne

  • bezpłatne konsultacje z zakresu bezpiecznych inwestycji informatycznych

  • ochronę przed atakami z systemów zewnętrznych**

  • system archiwizacji danych**

  • ochronę antywirusowa**

  • klastry o wysokiej wydajności i dostępności (dotyczy firm o bardzo rozbudowanej infrastrukturze informatycznej)

   *możliwość wpisania dowolnych potrzeb Klienta z zakresu IT

   **Cena usług świadczonych w ramach umowy nie obejmuje kosztów zakupu dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania. Ewentualne zalecenia co do tego rodzaju inwestycji znajdą się w raporcie sporządzonym po przeprowadzeniu audytu systemów informatycznych. Zapewniamy pełny serwis i nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem zakupionym w ramach realizacji zalecanej w raporcie    polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Proponujemy gotowość interwencyjną w opcji podstawowej*

Poniedziałek – Piątek — 9.00-17.00

Gwarantowany czas reakcji** – Następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia.

 *Podstawowa gotowość interwencyjna może ulec zmniejszeniu lub wydłużeniu w zależności
od szczegółowych ustaleń podczas negocjowania warunków umowy.

**Poprzez gwarantowany czas reakcji należy rozumieć okres
od przyjęcia zgłoszenia do chwili podjęcia czynności serwisowych i może także ulec zmniejszeniu lub wydłużeniu w zależności od szczegółowych ustaleń podczas negocjowania warunków umowy.

Miesięczna opłata abonamentowa (ryczałtowa)

Wysokość miesięcznego abonamentu określamy na kwotę zależną od gotowości interwencyjnej, składników umowy, ilości godzin pracy naszych informatyków i jest negocjowana indywidualnie.