Outsourcing IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Outsourcing IOD

Główna usługa przeznaczona dla firm przetwarzających dane osobowe umożliwiająca
właściwe spełnienie wymogów nałożonych przez:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
oraz
krajową
Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
a także
Ustawę tzw „sektorową” uszczegóławiającą RODO z dnia 21 marca 2019 roku

bez konieczności zwiększania etatowego zatrudnienia.

 W ramach standardowej usługi realizujemy następujące zadania:

  1. Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentu „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”.
  2. Pomoc w opracowaniu lub opracowanie Rejestru czynności i Rejestru kategorii czynności  przetwarzania danych osobowych
  3. Pomoc w opracowaniu lub opracowanie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych.
  4. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  5. Przygotowanie wskazówek dotyczących incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych i procedury zgłaszania ich do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
  6. Przygotowanie wzoru umów powierzenia danych osobowych.
  7. Okresowe wewnętrzne kontrole stanu ochrony danych osobowych
  8. Bieżące szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
  9. Inna wymagana dokumentacja w związku z wymogami RODO
  10. Odrębne Konsultacje dotyczące RODO

Oferujemy współpracę stała i jednorazową oraz w tzw .Pakiecie usług”

Więcej szczegółów dotyczących Outsourcingu IOD otrzymają Państwo kontaktując się telefonicznie lub e-mail.

kom: 606 217 917;  22 661 71 40
mail to:
info@buknet.pl,
rodo@buknet.pl,
roman,gerek@buknet.pl

Po spotkaniu informacyjnym przedstawiamy Państwu ofertę cenowo terminową.