Outsourcing ABI

Outsourcing ABI

to usługa przeznaczona dla firm przetwarzających dane osobowe umożliwiająca łatwe spełnienie wymogów nałożonych przez
Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) bez koneczności zwiększania etatowego zatrudnienia.

 W ramach standardowej usługi realizujemy następujące zadania:

 1. Opracowanie dokumentu „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”.
 2. Opracowanie dokumentu „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”.
 3. Przygotowanie wniosku rejestrację zbioru danych osobowych w GIODO.
 4. Przygotowanie regulaminu ochrony danych osobowych.
 5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja wykazu zbiorów ochrony danych osobowych.
 6. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 7. Prowadzenie ewidencji incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Przygotowanie wzoru umów powierzenia danych osobowych i utrzymywanie aktualnego rejestru tych umów.
 9. Stworzenie i bieżąca aktualizacja procedur bezpieczeństwa systemu informatycznego.
 10. Okresowe wewnętrzne kontrole stanu ochrony danych osobowych
 11. Bieżące szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.